Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Hushåll

Hushållsavfall

Vad får slängas i sopkärlet?

I sopkärlet slänger du dina hushållssopor, såsom porslin, dricksglas, dammsugarpåsar, leksaker (ej batteri), tandborstar, blommor, diskborstar, kläder, skor, blöjor, bindor, hushållspapper, pennor, pärmar, tobak, cd-/dvd-skivor, tops, aska, slipdamm, sågspån (väl förpackad), kattsand (väl förpackad)

Den gröna påsen får endast användas för matavfall. Alla påsar slängs i samma kärl.

Övrigt hushållsavfall lämnas kostnadsfritt på

• Återvinningscentralen: farligt avfall och grovavfall

• Återvinningsstationen: tidningar och förpackningar (pappersförpackningar, plast, glas, metall)

När hämtas avfallet?

Hushållsavfall hämtas enligt kundspecifika hämtscheman.
Du kan också se när vi tömmer hos dig genom att logga in på Mina Sidor eller genom att skriva in din adress i sökfältet du kommer till via puffen med rubriken "Tömningsdag" på förstasidan.

Tveka inte att kontakta vår kundservice för mer information.

Att tänka på inför hämtning

• Alla påsar i kärlet måste vara väl ihopknutna och locket stängt.
• Aska, slipdamm, sågspån och liknande slängs i väl förslutna påsar.
• På hämtdagen kan hämtning ske mellan kl 06.00 - 22.00. Låt kärlet stå kvar tills det är tömt.
• Kärlet ska ställas med handtaget ut mot vägen/platsen där sopbilen stannar, max tre meter från tomtgränsen.
• Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt
(minst 0,6 meter) från grenar och annat som kan vara i vägen.
• Väg mellan sopbil och kärl får inte blockeras.
• Vintertid ska vägen mellan sopbil och kärl vara skottad och sandad. Snövallar ska skottas bort.

För mer detaljerad information om din avfallshämtning läs mer i KSRR:s föreskrifter som är en del av vår avfallsplan.

OBS Vid minusgrader kan soppåsarna frysa fast i kärlet. Detta kan innebära att kärlet inte töms helt utan en del sitter kvar. Använd gärna dubbla påsar och lägg en dagstidning i botten av kärlet för att minska risken för fastfrysning.

Varmkompostering av matavfall

Varmkompostering av matavfall ska anmälas till KSRR. Anmälan är kostnadsfri.

Automat:ee