Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

  Följ oss på Instagram

Hushåll

Slam

Ladda hem vår informationsbroschyr om enskilda avlopp >>

Vad får spolas ner i avloppet?

I det enskilda avloppet får du endast spola ner avföring och toalettpapper. Produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops eller plast får inte förekomma i avloppsanläggningen eftersom dessa stör efterbehandlingsprocessen.

När töms mitt enskilda avlopp?

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriskt och får endast utföras av KSRR. Tömning ska ske minst en gång per år (undantaget dispenser). Vi aviserar slamtömningen med ett brev eller sms till dig innan tömning. Behöver du tömma oftare kan du beställa extra slamtömning.

Checklista inför slamtömning

.

Vi behöver komma fram

  • Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon. Parkeringsplatsen för slamtömningsfordonet måste vara trafiksäker; fordonet kan inte stå på en väg där den är skymd av kurva eller backkrön.
  • Avstånd mellan brunn och fordon bör inte vara längre än 20 meter.
  • Vintertid ska vägen fram till brunnen samt brunnslocket vara skottad och sandad.

Vi måste hitta din brunn

  • Området kring brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av t.ex. staket eller planteringar.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
  • Locket ska vara upplåst och lätt att lyfta (maxvikt 25 kilo).
  • Locket ska vara markerat med en pinne eller flagga.

Använd gärna den gröna flagga som vi tidigare har skickat till er för att markera er brunn. Om vi får problem med att hitta brunnen kan vi tyvärr inte utföra tömningen.

Om tömning ej kan genomföras debiteras en framkörningsavgift enligt gällande taxa.

Fram 

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner