Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Hushåll

Farligt avfall

Farligt avfall finns i alla hem och det får aldrig läggas i soppåsen, hällas i avloppet eller slängas i naturen. Det farliga avfallet lämnar du som privatperson kostnadsfritt på våra ÅVC:er. Där tas det omhand så att det inte skadar vår hälsa och miljö.


Farligt avfall är sådant som kan vara frätande, innehålla gifter och tungmetaller:

  • Kemikalier ex. färg, lösningsmedel
  • Elektronik ex. TV, glöd- och lågenergilampor
  • Batterier ex. bil- och småbatterier
  • Vitvaror ex. kylskåp, ugnar
  • Impregnerat trä ex. trätrallar, staket
  • Asbest*

* Asbest kan lämnas på Kalmar (Tegelviken), Färjestaden, Nybro, Oskarshamn (Storskogen) och Torsås ÅVC:er samt på avfallsanläggning Moskogen.

Automat:ee