Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Hushåll

Avfall från invasiva växtarter

Invasiva arter, det vill säga främmande arter som hotar den inhemska biologiska mångfalden, ökar i Sverige. För att stoppa oktontrollerad spridning är det viktigt att följa Naturvårdsverkets rekommendationer.

Den här typen av växtavfall ska inte komposteras och helst inte transporteras då risken för spridning ökar.

Bästa sättet att hantera avfall från invasiva arter är att i första hand bränna växtavfallet på plats. Kontakta respektive kommun för gällande föreskrifter kring eldning.

Mottagning av avfall från invasiva växtarter tas endast emot på någon av våra avfallsanläggningar i Moskogen och Storskogen.

Gäller både mindre och större mängder. Avfallet måste vara förpackat i plast och väl förslutet.

Innan lämning 
Kontakta kundservice via e-post info@ksrr.se, eller telefon 020-40 43 00.

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner