Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Hushåll

Slam

Tömning av enskild avloppsanläggning. En tömning per år är obligatorisk.
Angivna priser gäller vid av KSRR förutbestämd tömning.
Samtliga priser gäller per hämtning där inget annat anges.

0-3 m3 1 103:-
3-6 m3 1 324:-
> 6 m3, tillägg 221:- per m3
BDT 0-3 m3 688:-
BDT 0-3 m3 221:- (endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning)
BDT > 3 m3, tillägg 221:- per m3

Tilläggstjänster

Tömning, inom fem arbetsdagar från beställningsdatum

 • Extratömning 0-3 m3 1 746:-
 • Extratömning 3-6 m3 1 968:-
 • Extratömning BDT 3-6 m3 1 331:-
 • Extratömning BDT 0-3 m3 221:- (endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning)

Tömning, inom tio arbetsdagar från beställningsdatum

 • Extratömning 0-3 m3 1 228:-
 • Extratömning 3-6 m3 1 449:-
 • Extratömning BDT 0-3 m3 813:-
 • Extratömning BDT 0-3 m3 221:- (endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning)
 • Jourtömning, inom åtta timmar 3 108:-
 • Spolning vid stopp, i samband med tömning, timtid* 1 349:-

* Timtid debiteras per påbörjad halvtimme.

Undantag kan sökas för

 • Förlängd tömningsintervall till vartannat år
 • Uppehåll i slamtömning (minst 12 månader)

Ansökan om förlängning och uppehåll är kostnadsfri. Ansökan hittar du under "Blanketter".

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för tömning och behandling av slam från enskild avloppsanläggning.

Alla taxor är inklusive moms.

Automat:ee