Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Hushåll

Slam

En tömning per år är obligatorisk. Angivna priser gäller vid av KSRR förutbestämd tömning.
Samtliga priser gäller per hämtning där inget annat anges.

Tömning av enskild avloppsanläggning

Kubikmeter
0-3
3-6
> 6

Pris
1 103:-
1 324:-
221:- per kubikmeter

Tömning av BDT (bad, dusch och tvätt)

Kubikmeter
0-3
0-3 
> 3

Pris
688:-
221:- *
221 :- per kubikmeter

* Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning

TILLÄGGSTJÄNSTER

Extratömning, inom fem arbetsdagar från beställningsdatum

Kubikmeter
0-3
0-6
BDT 3-6
BDT 0-3

Pris
1 746:-
1 968:-
1 331:-
221:- *

* Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning

Extratömning, inom tio arbetsdagar från beställningsdatum

Kubikmeter
0-3
3-6
BDT 0-3
BDT 0-3

Pris
1 228:-
1 449:-
813:-
221:- *

* Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning

Jourtömning inom åtta timmar        3 108:-
Spolning vid stopp, i samband med tömning, timtid      1 349:- *

* Timtid debiteras per påbörjad halvtimme

Undantag kan sökas för

  • Förlängd tömningsintervall till vartannat år
  • Uppehåll i slamtömning (minst 12 månader)

Ansökan om förlängning och uppehåll är kostnadsfri. Ansökan hittar du under "Blanketter".

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för tömning och behandling av slam från enskild avloppsanläggning.

Alla taxor är inklusive moms.

Automat:ee