Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Hushåll

Grovavfall

Boende i villa eller fritidshus kan beställa hämtning av grovavfall

Grundavgift per hämtning 381:-
+ avgift per kubikmeter 219:- (max 2 kubikmeter per hämtningstillfälle)

Uthyrning av tilfällig container

Utkörning 675:-
Hyra per dag 89:-
Hemtagning och extratömning 999:-
Kostnad grovavfall per ton 1 635:-

Automat:ee