Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Hushåll

Asbestmottagning ÅVC

KSRR erbjuder asbestmottagning i alla fem medlemskommuner, som en service för allmänheten och för att säkerställa korrekt omhändertagande av asbestavfall. Asbest tas emot från privatpersoner på följande återvinningscentraler:

  • Kalmar (Tegelviken)
  • Färjestaden
  • Nybro
  • Oskarshamn (Storskogen)
  • Torsås

Verksamheter, eller vid större mängder asbest, hänvisar vi även fortsättningsvis till Moskogens avfallsanläggning.

All asbest ska vara inplastad för att godkännas för avlämning och all hantering sköts av avlämnaren, för att undvika asbestexponering hos ÅVC-personal och eftersom det är förbjudet för verksamheter att transportera asbest oemballerat.

Containern hålls låst och kan endast öppnas av ÅVC-personal, efter godkännande av korrekt emballering.

För att förhindra dammbildning vid transport och tippning – använd tålig byggplast och förslut väl med packtejp. Läckande eller trasiga förpackningar innebär risker för både ÅVC-personal och dig som avlämnare. Är materialet inte tillräckligt inplastat tas det inte emot, kunden blir ombedd att vända om och återkomma när de plastat in sitt asbestavfall.

Automat:ee