Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Hushåll

Blanketter

Här kan du ladda ner blanketter i pdf-format

  Avanmälan - enskilt avlopp/latrin

Vid anslutning till kommunalt avlopp.

Ladda ner

  Medborgarförslag

Medborgarförslag till KSRR:s förbundsdirektion

Ladda ner

  Ansökan - uppehåll avfallshämtning

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, latrin eller slam.

Ladda ner

  Ansökan - gemensamt kärl

Gemensamt kärl för hushållsavfall.

Ladda ner

  Ansökan - förlängd intervall slamtömning

Ladda ner

  Ansökan - eget omhändertagande latrin

Ladda ner

  Anmälan - ägarbyte

Helårsbostad och fritidshus

Ladda ner

  Anmälan - varmkompost

Ladda ner

  Anmälan - nytt abonnemang

Nytt abonnemang för hämtning av hushållsavfall

Ladda ner

  Anmälan - enskilt avlopp

Abonnemang för slamtömning av enskilt avlopp.

Ladda ner
Automat:ee