Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Varför matavfallsinsamling

I Sverige finns nationella miljömål som reglerar avfallshanteringen, beslutade av Sveriges Riksdag. Ett av dem säger att minst 50% av matavfallet ska behandlas biologiskt till 2018, så att växtnäring och energi kan tas tillvara. På detta sätt återförs matavfallet till kretsloppet. Idag samlar över 70% av landets kommuner in matavfall och flera står i startgroparna. Tillsammans arbetar vi för att minska vår miljöbelastning.

KSRR har infört matavfallsinsamling utan att höja soptaxan - vilket är unikt och något som vi är mycket stolta över.

Automat:ee