Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Så här går det till

Att sortera ut sitt matavfall är en enkel handling, som ger stora miljövinster. Du lägger matavfallet i en separat grön påse, som sedan försluts med en dubbelknut och slängs i ditt befintliga sopkärl. På vår avfallssorteringsanläggning i Moskogen, ca 15 km väster om Kalmar, sorteras sedan de gröna påsarna ut med hjälp av kamerateknik.

Efter att de gröna påsarna avskilts mals matavfallet ner, för att bli till biogas som driver bl a sopbilar och bussar samt biogödsel som används inom lantbruk. Av restavfallet framställs ett avfallsbränsle som ersätter fossilt kol inom cementindustrin på södra Öland. Matavfallsinsamlingen innebär alltså att allt avfall nu tas omhand och behandlas på regional nivå, vid vår sorteringsanläggning i Moskogen.

Nedan illusteras hur det går till:


1. Du slänger ditt matavfall i den gröna påsen.

2. När den gröna påsen är full knyter du ihop den med en dubbelknut och slänger den i ditt sopkärl.

3. Sopbilen kommer och tömmer kärlet enligt fastställd körtur.

4. På den optiska sorteringsanläggningen i Moskogen sorteras påsarna med hjälp av kamerateknik, mat- och restavfall var för sig.

5. Efter att matavfallet förbehandlats och malts ner till ett så kallat substrat, skickas det till en biogasanläggning. Här rötas det och blir till biogas, som driver bl a sopbilar och bussar samt biogödsel, som används inom lantbruk.

6. Av restavfallet tillverkas ett avfallsbränsle som används i cementframställningen på södra Öland. Härmed minskar behovet av fossila bränslen inom cementindustrin.

Automat:ee