Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Attityd matavfallsinsamling

KSRR genomförde under veckorna 21-34 2016 en webbaserad enkätundersökning på hemsidan. Syftet med undersökningen var att ta reda på hushållens kunskap om hur man sorterar matavfall med KSRR:s gröna påse samt inställning till matavfallsinsamlingen. Antalet inkomna svar var 606 st.

Resultatet visar på att en övervägande majoritet, hela 84% av hushållen, sorterar matavfall. Det finns också en god kunskap om vad som får slängas i den gröna påsen. 77% svarar att det är glasklart vad som får slängas häri.


Resultatet i korthet:

  • 88% tycker att det är enkelt att sortera ut sitt matavfall
  • 85% tycker att det känns meningsfullt att sortera ut sitt matavfall
  • 78% vet att de ska knyta en grön påse på kärlet när påsarna börjar ta slut, för att få nya
  • 57% källsorterar mer än tidigare sedan matavfallsinsamlingen infördes
  • 34% slänger mat mer sällan och i mindre mängd än tidigare
Automat:ee