Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

KSRR

Politisk styrning

Kommunalförbundet KSRR styrs av en förbundsdirektion som utgörs av förtroendevalda politiker.

Under ledning av förbundsordförande fattas alla beslut av direktionen och besluten verkställs via förbundschefen.

Direktionen består av 13 ledamöter och lika många ersättare.

Kallelser, dagordningar och justerade protokoll för direktionens möten publiceras under fliken "Anslagstavla".

Automat:ee