Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

KSRR

Samrådsdokument

Här återfinns samrådsversioner av samtliga dokument (öppnas i PDF) till KSRR:s renhållningordning för 2021-2028.

Frågor kring renhållningsordningen besvaras av KSRR:s samordnare för myndighetsfrågor Anja Larsson.
E-post: anja.larsson@ksrr.se
Brev: KSRR - Att: Anja Larsson, Box 868, 391 28 Kalmar

Eventuella synpunkter ska vara KSRR tilhanda via någon av ovanstående adresser senast 4 september 2020.


BILAGOR AVFALLSPLAN

  1. Nulägesbeskrivning
    - Plockanalys 2019
  2. Uppföljning av tidigare avfallsplan
  3. Mål, strategier och lagstiftning
  4. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
  5. Nedlagda deponier
  6. Miljökonsekvensbeskrivning
  7. Ordlista

Redaktionella förändringar meddelas tacknämligt till kommunikationsansvarig Ulrika Bergström (ulrika.bergstrom@ksrr.se).

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner