Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

KSRR

Utfyllnad

Samrådsdokument

Här återfinns samrådsversion av förslag till nya avfallsföreskrifter från och med 2021 (dokument öppnas i PDF).

Frågor kring förslaget besvaras av KSRR:s samordnare
för myndighetsfrågor Anja Larsson.
E-post: anja.larsson@ksrr.se
Brev: KSRR - Att: Anja Larsson, Box 868, 391 28 Kalmar

Eventuella synpunkter ska vara KSRR tillhanda via någon av ovanstående adresser, eller via avsett formulär, senast 9 oktober 2020.


Arbetsmaterial

Här finner du tidigare samrådsdokument, nu arbetsmaterial till ny avfallsplan 2021-2028, som vi gärna fortfarande tar emot synpunkter på. 

BILAGOR AVFALLSPLAN

  1. Nulägesbeskrivning
    - Plockanalys 2019
  2. Uppföljning av tidigare avfallsplan
  3. Mål, strategier och lagstiftning
  4. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
  5. Nedlagda deponier
  6. Miljökonsekvensbeskrivning
  7. Ordlista

Din hjälp är värdefull för oss och synpunkter och förslag på förbättringar kommer att användas som arbetsmaterial i vårt fortsatta arbete med framtagande av ett nytt förslag till avfallsplan.

Använd gärna avsett formulär för att skicka in dina synpunkter och förslag >>

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner