Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

KSRR

Kungörelse - Ny renhållningsordning 2021-2028

Förslag till ny avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering

Kommunalförbundet KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, med medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås, har på uppdrag av KSRR:s förbundsdirektion tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för perioden 2021-2028.

Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken.

Helst vill vi inte att avfall uppstår över huvud taget. Avfallsplanen sätter riktningen för hur vi ska arbeta för att i första hand förebygga avfall.

Den talar också om hur vi på bästa sätt ska ta hand om våra resurser i ett kretslopp, där så mycket som möjligt återanvänds och återvinns.

Avfallsplanen innehåller mål, strategier och åtgärder för utveckling av avfallshanteringen inom KSRR:s medlemskommuner fram till 2028.

Följande målområden har fastställts:

  • Avfallsminimering för hushåll, kommunal verksamhet, samt genom återbruk
  • Ökad återvinning
  • Minska avfallets farlighet
  • Användarfokus
  • Förebygga och begränsa nedskräpning
  • Fysisk planering

Föreskriften innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller KSRR.

Samrådsversioner av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på KSRR:s webbplats fram till 4 september 2020.

Eventuella synpunkter ska vara KSRR tillhanda senast 4 september 2020.

Efter utställningsperioden värderas och behandlas de inkomna synpunkterna, innan renhållningsordningen kan antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner