Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

KSRR

Utfyllnad

Om KSRR

KSRR ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Det är också vår uppgift att informera dig hur du källsorterar eller minskar mängden avfall.

Vi vill göra det enkelt för dig

En av våra främsta uppgifter är att underlätta din avfallshantering. Har du synpunkter på hur vi kan göra det ännu bättre är du välkommen att kontakta vår kundservice via mail info@ksrr.se eller via telefon 020-40 43 00.

Lyder under kommunallagen

KSRR är ett kommunalförbund. Det betyder att vi har en förbundsdirektion samt lyder under kommunallagen. Förbundet fungerar i praktiken som en egen kommun fast med avfallshantering som enda uppgift.

Verksamheten utförs av anställda tjänstemän och driftspersonal, men styrs av folkvalda representanter tillsatta av medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås.

Politikerna, de folkvalda representanterna, tar alltså beslut om vad som ska göras inom förbundet. Tjänstemännen utformar sedan hur verksamheten praktiskt ska uppnå de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om. Arbetet utgår från avfallsplanen, som är ett politiskt fastställt styrdokument.

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner