Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

KSRR

Deponiansvarig

Kalmarsundsregionens Renhållare nyrekryterar en nyckelbefattning och söker en driven person med stor kunskap om avfallshantering och avfallsbehandling.

VI ERBJUDER
Det här är jobbet för dig som vill arbeta produktionsinriktat och affärsmässigt med avfallshantering och behandling i en modern organisation där utveckling, miljö och värderingar står högst upp på agendan.

Befattningen är nyinrättad vilket ger dig möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och rutiner.

KSRR arbetar värdestyrt och LEAN-influerat, och har samlats runt några kommunicerade begrepp; ”Ett KSRR” samt ”Rätt från mig”.

Organisationen är platt med korta beslutsvägar och direkt dialog. Vi arbetar och stortrivs i våra nyproducerade och aktivitetsbaserade lokaler vid Moskogen i Kalmar.

OM OSS
Avfalls- och renhållningsområdet är dynamiskt. Nya miljökrav och samhälleliga krav inspirerar oss att hitta nya lösningar för avfallshanteringen.

Det gäller såväl metoder och tekniker för att sortera och behandla avfallet som former för att organisera arbetet.  

KSRR är idag en organisation som ligger i framkant inom branschen. Vi arbetar utifrån flöden och processer vilket ger oss en snabbhet i utvecklingsarbetet.

Vi är redan idag en digital arbetsplats men strävar efter att öka digitalisering ytterligare.

ROLL OCH UPPGIFTER
Vid avfallsanläggningen i Moskogen hanteras och behandlas alla typer av avfall. En ny sorteringsanläggning för hushållsavfall har byggts och är i drift.

Vår deponi har tillstånd att hantera såväl farligt som icke farligt avfall och har kapacitet att behandla mer.

Vi märker en ökad efterfrågan på våra tjänster och har en stark ambition att återvinna och förädla avfall i än högre grad än vad som sker idag.

Vi vill nu förstärka vår interna kompetens om avfall och behandlingsmetoder – med inriktning på tunga massor, IFA-jordar, MKM-massor, betong m.m. – och gör det genom att nyrekrytera en tjänst som deponiansvarig.

I rollen ingår att ansvara för att deponin sköts enligt lag och tillstånd samt att material behandlas så att värdet ökar ekonomiskt och miljömässigt.

En annan uppgift är att hjälpa avdelningschefen med prissättning. I din roll kommer du ha nära samarbete med vår avfallstekniker och vår miljöansvariga.  

Resor förekommer i samband med kund- och leverantörsbesök.

VI SÖKER
Vi söker dig som har erfarenhet av deponiverksamhet, av annan verksamhet inom avfallsbranschen eller av en nära relaterad bransch såsom bygg-, mark- och väganläggning eller lantbruk.

Det viktiga är att du har god kunskap om avfallshantering/behandling, om olika avfallsslag och materialblandningar samt om möjligheten att förädla och omsätta dessa.

Det är viktigt att du har ett stort intresse av yrkesområdet och vill fördjupa dina kunskaper inom det. Du har också ett intresse för miljöfrågor i stort. Kunskap om miljölagstiftningen är meriterande.

Som person är du resultat- och målinriktad med starkt eget driv. Du arbetar effektivt på egen hand och är en uppskattad kollega och samarbetspartner tack vare ditt ditt serviceinriktade, affärsmässiga och professionella sätt.

INTRESSERAD?
Ansök här >>

Välkommen att kontakta Per Dahlgren vid PD Rekrytering & Konsult AB, som vi samarbetar med i den här rekryteringen, tel. 0708-521 577.

Ansök/visa ditt intresse för tjänsten senast den 26 oktober.

Automat:ee