Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Företag

Trädgårdsavfall

Taxa säsongshämtning, kärl

Kärlet töms var 14:e dag mellan april-november (17 hämtningar).

370 liter 700:- per år

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaderna för hämtning och kompostering av trädgårdsavfallet.

Beställning av abonnemang

Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till fastighet med hämtning av hushållssopor och beaställs via vår kundservice på telefon 020-40 43 00.

Automat:ee