Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Företag

Trädgårdsavfall

Taxa säsongshämtning, kärl

Kärlet töms var 14:e dag mellan april-november (17 hämtningar).

370 liter 540:- per år

Taxa säsongshämtning, container*

Främst avsett för bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.
Containern töms var 4:e vecka april-november, (åtta hämtningar).

Vippcontainer, 8 m3 10 374:- per år

Alla taxor exklusive moms.

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaderna för hämtning och kompostering av trädgårdsavfallet.

Beställning av abonnemang

Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till fastighet med hämtning av hushållssopor och beaställs via vår kundservice på telefon 020-40 43 00.

Automat:ee