Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Företag

Slam

Taxa för slam

Tömning av enskild avloppsanläggning en gång per år är obligatorisk.
Angivna priser gäller vid av KSRR förutbestämd tömning.
Samtliga priser gäller per tömning om inget annat anges.

 • 0-3 m3 882:-/år
 • 3-6 m3 1 059:-/år
 • > 6m3 tillägg 177:-/m3
 • BDT 0-3m3 550:-
 • BDT 0-3m3 177:- (endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning)
 • BDT > 3m3 tillägg 177:-/m3

Alla taxor exklusive moms.

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för tömning av det enskilda avloppet samt behandling av avfallet.

Tilläggstjänster

Extra tömning, inom fem arbetsdagar från beställningsdatum

 • 0-3 m3 1 397:-
 • 3-6 m3 1 574:-
 • BDT 0-3m3 1 065:-

Extra tömning, inom tio arbetsdagar från beställningsdatum

 • 0-3 m3 982:-
 • 3-6 m3 1 159:-
 • BDT 0-3m3 650:-
 • Jourtömning, inom åtta timmar 2 486:-
 • Spolning vid stopp, i samband med tömning, timtid* 1 079:-

*Timtid debiteras per påbörjad halvtimme.

Undantag kan sökas för:

• Förlängt tömningsintervall till vartannat år
• Uppehåll i slamtömning (minst 12 månader)
Ansökan är avgiftsfri. Du hittar ansökan under fliken "Blanketter"

Automat:ee