Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Företag

Latrin

Taxa för latrin, tillfälligt evenemang (max 14 dagar)

Kärlen hämtas vid ett tillfälle senast 14 dagar efter leverans.
Kärlen kan kompletteras med sits/sittring.
Extra kärl vid tillfälliga evenemang 525:- per kärl

Taxa för latrin, året-runt-hämtning, var 4:e vecka

Latrinkärlet töms 13 gånger per år, med möjlighet att lämna ett kärl per gång.

23 liter latrinkärl 4 319:- per år

Taxa för latrin, säsongshämtning, var 4:e vecka under perioden juni-augusti.

Latrinkärlet töms tre gånger per år, med möjlighet att lämna två kärl per gång

23 liter latrinkärl 2 025:- per år

Taxa för latrin, säsongshämtning, var 4:e vecka maj-september

Latrinkärlet töms fem gånger per år, med möjlighet att lämna trvå kärl per gång

23 liter latrinkärl 4 050:- per år

Alla taxor exklusive moms.

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för kärl, hämtning och behandling av avfallet.

Tilläggstjänst

Extra kärl (vid ordinarie hämtning) 436:- per kärl

Undantag kan sökas för:

  • Uppehåll i hämtning
  • Eget omhändertagande (mulltoalett)

Anmälan är kostnadsfri. Ansökan hittar du under fliken "Blanketter".

Automat:ee