Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

  Följ oss på Instagram

Företag

Hushållsavfall

Hushållsavfall företag – taxor

Samtliga priser gäller per år om inget annat anges

Grundavgift (Företag) 317:- per år och hämtningsplats
Grundavgift (Bostadsbolag) 317:- per år och lägenhet

Taxa året-runt-hämtning, hämtning varje vecka

Kärlet töms 52 gånger per år

140 liter 2 066:-
190 liter 2 758:-
240 liter 3 461:-
370 liter 5 083:-
660 liter 8 741:-

För prisuppgift på tätare hämtningsintervall kontakta kundservice info@ksrr.se

Taxa året-runt-hämtning, var 14:e dag

Kärlet töms 26 gånger per år.

140 liter 861:-
190 liter 1 149:-
240 liter 1 442:-
370 liter 2 118:-
660 liter 3 642:-

Taxa året-runt-hämtning, var 4:e vecka 

Kärlet töms 13 gånger per år.

140 liter 431:-
190 liter 575:-
240 liter 721:-
370 liter 1 059:-
660 liter 1 821:-

Taxa säsongshämtning, var 4:e vecka april-maj och september-oktober. Var 14:e dag juni -augusti. 

Kärlet töms 11 gånger per år

140 liter 519:-
190 liter 647:-
240 liter 803:-
370 liter 1 079:-
660 liter 1 912:-

Alla taxor exklusive moms.

Vad ingår i taxan?

Grundavgiften finansierar administration, information, planering och utveckling. Taxan för hushållssopor täcker kostnaderna för hämtning och behandling av avfallet.

Tilläggstjänster

Extratömning av avfallskärl 140-240 liter 175:- per kärl
Extratömning av avfallskärl 370-660 liter 300:- per kärl
Extrahämtning överfyllda kärl i samband med ord. hämtning
(per 200 liter överfyllt avfall i miljörum eller dylikt) 66:- per kärl
Förlängt hämtningsavstånd var 14:e dag per kärl  
     Grundtaxa 540:-  per år
     Avståndstaxa >15 m 272:- per 5 m
Extra tömning av vippcontainer 592:- per tömning
Extra tömning av kärl 140-240 liter inom en vardag efter beställning 500:- per kärl
Extra tömning av kärl 370-660 liter inom en vardag efter beställning 750:- per kärl

Hämtning bottentömmande behållare

Taxa året-runt-hämtning, var 14:e dag - flerbostadshus samt verksamheter

3 m3 bottentömmande behållare 20 280:-
5 m3 bottentömmande behållare 27 280:-

Taxa säsongshämtning, var 4:e vecka april-maj och september-oktober. Var 14:e dag juni-augusti - flerbostadshus samt verksamheter

3 m3 underjordsbehållare 10 140:-
5 m3 underjordsbehållare 13 900:-

Undantag kan sökas för:

  • Gemensamt avfallskärl
  • Uppehåll i hämtning

Ansökan är kostnadsfri.

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner