Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Företag

Hushållsavfall

Hushållssopor företag – taxor

Grundavgift (Företag) 317:-/år och hämtningsplats
Grundavgift (Bostadsbolag) 317:-/år och lägenhet

Taxa året-runt-hämtning, 1 hämtning per vecka

Kärlet töms 52 gånger per år

140 liter 1 980:-
190 liter 2 643:-
240 liter 3 317:-
370 liter 4 871:-
660 liter 8 377:-

För prisuppgift på tätare hämtningsintervall kontakta kundservice.

Taxa året-runt-hämtning, var 14:e dag

Kärlet töms 26 ggr/år.

140 liter 861:-
190 liter 1 149:-
240 liter 1 442:-
370 liter 2 118:-
660 liter 3 642:-

Taxa året-runt-hämtning, var 4:e vecka 

Kärlet töms 13 ggr/år.

140 liter 431:-/år
190 liter 575:-/år
240 liter 721:-/år
370 liter 1 059:-/år
660 liter 1 821:-/år

Taxa säsongshämtning, var 4:e vecka apr-maj och sep-okt. Var 14:e dag jun-aug. 

Kärlet töms 11 ggr/år

140 liter 519:-
190 liter 647:-
240 liter 803:-
370 liter 1 079:-
660 liter 1 912:-

Alla taxor exkl. moms.

Vad ingår i taxan?

Grundavgiften finansierar administration, information, planering och utveckling. Taxan för hushållssopor täcker kostnaderna för hämtning och behandling av avfallet.

Tilläggstjänster

Extratömning av avfallskärl 140-240 liter 125:-/kärl
Extratömning av avfallskärl 370-660 liter 250:-/kärl
Extrasäck (vid ordinariehämtning, max 125 liter) 66:- /säck
Extrahämtning överfyllda kärl i samband med ord. hämtning
(per 200 liter överfyllt avfall i miljörum eller dylikt) 66:-/kärl
Förlängt hämtningsavstånd var 14:e dag per kärl  
     Grundtaxa 540:- /år
     Avståndstaxa > 15 m 272:- /5 m
Extra tömning av vippcontainer 515:-

Hämtning bottentömmande behållare

Taxa året-runt-hämtning, var 14:e dag - flerbostadshus samt verksamheter

3 m3 bottentömmande behållare 20 280:-
5 m3 bottentömmande behållare 27 280:-

Taxa säsongshämtning, var 4:e vecka april-maj och september-oktober. Var 14:e dag juni-augusti - flerbostadshus samt verksamheter

3 m3 underjordsbehållare 10 140:-
5 m3 underjordsbehållare 13 900:-

Undantag kan sökas för:

  • Gemensamt sopkärl
  • Uppehåll i hämtning

Ansökan är kostnadsfri.

Automat:ee