Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Företag

Förpackningar, tidningar och batterier

Abonnemangen gäller regelbunden tömning av kärl för plast-, glas-, metall- och pappersförpackningar samt tidningar och batterier. Observera att det krävs ett kärl för varje materialslag.

Batterier

Taxa för fastighetsnära hämtning av batterier.
Kärlet töms en gång per månad, totalt 13 gånger per år.

Batterikärl 418:- per år

Alla taxor exklusive moms.

Vad ingår i taxan?

Taxan för förpackningar, tidningar och batterier täcker kostnaderna för hämtning och behandling av avfallet.

Förpackningar & tidningar

Volym var 14:e dag 1 ggr/vecka
140 liter 820:- 1 886:-
190 liter 1 046:- 2 406:-
240 liter 1 215:- 2 795:-
370 liter 1 434:- 3 298:-
660 liter 1 664:- 3 827:-

* Taxa för förpackningar & tidningar per år, helårshämtning kärl.
* För prisuppgift på glesare tömningsintervall kontakta kundservice.

Automat:ee