Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Företag

Fett

Fett från fettavskiljare – taxor

Taxa för fett, två tömningar per år 2 378:-
Behandlingsavgift 457:-/m3                        

Alla taxor exklusive moms.

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för hämtning och behandling av avfallet.

Tilläggstjänster

• Extra tömning* 1 704:-/st

* Inom fem arbetsdagar från beställningsdatum

Automat:ee