Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

  Följ oss på Instagram

Företag

Miljörumsskötsel

Ett välskött miljöhus underlättar källsorteringen. Därför kan du teckna serviceavtal med oss för skötsel av miljöhus och miljöhagar. Serviceavtalet innebär att vi städar och ser till att där är ordning och reda. Skötseln utförs 1-5 ggr/vecka, efter behov.

Detta ingår i grundavtalet för skötsel av miljörum/-hage:

 • Innan avtal tecknas ska en förbesiktning av respektive miljörum/-hage utföras av KSRR
 • Ett tillsynsbesök per vecka
 • Upplockning och städning invändigt, dock ej våttorkning
 • Dimensionering av kärl (storlek och antal) beslutas av KSRR efter dialog med kund
 • Kärltvätt utförs en gång per år
 • NYHET! - Hämtning av småbatterier, lysrör och glödlampor utföres. OBS! I miljöhage endast hämtning av småbatterier.
 • Reparationer och utbyte av kärl utföres vid behov
 • Märkning av kärl för respektive materialslag
 • Rapportering av fel och skadegörelse i miljörum/hagar
 • Anslag med kontaktuppgifter för felrapportering (kontorstid) och lämnande av synpunkter till KSRR
 • KSRR kallar till avstämningsmöten i januari månad varje år
 • KSRR:s miljörumsskötare har fortlöpande kontakt med kunds fastighetsskötare, dock minst en gång per kvartal

Tilläggstjänster:

 • Storstädning (våttorkning och invändig fönsterputs)
 • Omhändertagande av grovavfall inkl. elektronik och vitvaror
 • Kärltvätt mer än en gång per år
 • Kontroll av belysning samt byte av trasiga glödlampor/lysrör/glimtändare
 • Montering och underhåll av dörrstopp typ nedfällbar dörrstoppare på nederkant av dörrblad, inkl. förstagångsmontage vid tjänststart
 • Tillkommande tillsynsbesök per vecka

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner