Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

  Följ oss på Instagram

Företag

Hushållsavfall

Vad får slängas i sopkärlet?

I kärlet för hushållsavfall slängs avfall som uppkommit i till exempel företagets lunchrum och som återstår då farligt avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar sorterats ut.

När hämtas avfallet?

Hushållssopor hämtas enligt kundspecifika hämtscheman.
För mer information och bokning kontakta kundservice.

Att tänka på inför hämtning

På hämtdagen ska kärlet/containern vara placerad på anvisad plats. Hämtning kan ske mellan kl 06.00 - 22.00. Låt kärlet stå kvar tills det är tömt. Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt (minst 0,6 m.) från grenar o.d. För utrymme runt container kontakta kundservice. Väg mellan sopbil och kärl/container får inte blockeras på något sätt – vintertid ska den vara skottad och sandad (gäller även snövallar).
Alla sopor i kärlet/containern ska vara emballerade, soppåsarna vål ihopknutna och kärlets lock stängt.

Observera! Hushållssoporna kan frysa fast i kärlet vid minusgrader. Om så är fallet vid tömning kan vi tyvärr inte ta med oss de fastfrusna soporna.

Varmkompostering av matavfall

Varmkompostering av matavfall ska anmälas till KSRR. Anmälan är kostnadsfri.

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner