Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

  Följ oss på Instagram

Företag

Förpackningar, tidningar och batterier

När hämtas avfallet?

Avfallet hämtas enligt ett fastlägt schema som alltid finns att ladda hem från hemsidan: https://ksrr.se/privat/toemningsdag/

Att tänka på inför hämtning

På hämtningsdagen ska kärlen vara placerade på anvisad plats. Hämtning kan ske mellan kl 06.00 - 22.00. Låt kärlen stå kvar tills de är tömda. Kärlens lock ska vara stängda. Runt kärlen ska det vara fritt (minst 60 centimeter) från grenar och liknande. Vintertid ska det vara skottat och sandat.

Dimensionering

Behövs fler kärl, tätare hämtningsintervall eller möjlighet till att lämna i fler fraktioner? Vi kan ge dig råd om utformning och dimensionering av miljöhus och soprum. Kontakta kundservice för bokning av kostnadsfritt rådgivningsmöte.

Sorteringsguider på flera språk

Förpacknings- och tidningsinsamling AB (FTI AB) som ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar tillhandahåller sorteringsguider på 25 olika språk.

Till FTI AB:s hemsida >>

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner