Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

  Följ oss på Instagram

Företag

Beställning av företagskort

Besökskortet ger verksamheter tillträde till samtliga våra återvinningscentraler för sortering av
grovavfall. Ifylld blankett gäller som överenskommelse mellan kund och KSRR om nyttjandet av
företagskortet.

Ett företagskort á 2 500: - (exkl. moms) gäller för lämning elva gånger och kortet är giltigt
i tolv månader från inköpsdatum.

Företagskortet ska klippas av personal vid återvinningscentralen
innan avlämning sker. Avfallet ska sorteras enligt anvisningar. Företagskortet gäller inte farligt avfall.
Beställt kort skickas med rekommenderat brev inom tio dagar. Ni kan även välja att hämta kortet hos
vår kundservice.

KSRR ersätter ej förlorat kort. Ansökan ska skrivas under av behörig
firmatecknare och kopia på registreringsbevis (eller likvärdig handling) ska bifogas. 


Beställning av företagskort

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner