Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

  Följ oss på Instagram

Företag

Moskogen

Avfallsanläggning Moskogen är länets största avfallsbehandlingsanläggning. Anläggningen tar emot avfall från KSRR:s fem medlemskommuner, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås, samt Borgholms kommun.

Ca 65.000 ton avfall emot varje år:

85 % sorteras och bearbetas och skickas till förbränningsanläggning för energiutvinning.
10 % mellanlagras och skickas vidare till materialåtervinning.
3,5 % är farligt avfall som behandlas lokalt eller skickas vidare för behandling.
1,5 % deponeras.

Verksamheten har ändrats betydligt genom åren. Från att vara en deponianläggning till att idag vara en modern behandlings- och återvinningsanläggning. 

Lakvattenbehandling

För att minska anläggningens miljöbelastning finns en lokal lakvattenbehandling där lakvatten samlas in och lagras i dammar för att sedan användas till bevattning av energigräs och energiskog. Det finns också ett renvattendike för att motverka att utifrån kommande vatten förorenas.

Framtiden

I KSRR:s sorteringsanläggning i Moskogen sorterasde gröna matavfallspåsarna från restavfallet. Matavfallet mals ner, späs med vatten och bearbetas till en ”slurry” för att sedan bli till biogas och biogödsel.

Restavfallet sorteras noggrant så att metaller och icke brännbara material skiljs ut. Det utsorterade restavfallet bestående av papper, plast, trä och textilier mals ner och levereras till Cementa AB, som använder bränslet istället för fossilt kol bränsle i cementugnarna.

Att lämna avfall – så här går det till
1) Anmäl till personalen vilket avfallsslag du vill lämna.
Nya kunder får även uppge adress, telefon och organisationsnummer.

2) Fordonet vägs in, lossas på anvisad plats och vägs ut.
3) Faktura skickas löpande under året.

Öppettider

Måndag - fredag 07.00 - 16.00

Besöksadress: Moskogen 101
395 91 Kalmar
Tel: 020-40 43 00
56041’26’’N
16010’49’’E

Transport av farligt avfall

Tillstånd
För transport av större mängder farligt avfall krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

Anmälan
För transport av mindre mängder farligt avfall från egen verksamhet krävs anmälan hos Länsstyrelsen.

Länk till Länsstyrelsens hemsida >>

Transportdokument
Krävs för att lämna farligt avfall på avfallsanläggning Moskogen.

Karakterisering av deponi
Karakterisering krävs för avfall som ska deponeras.

Rena fraktioner billigare
Att lämna avfall i rena fraktioner är billigare än att lämna avfall som är blandat. Enklast är att källsortera där avfallet uppkommer.

Miljötillstånd för Moskogens avfallsanläggning

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner