Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Hushåll

Hushållsavfall

Vad får slängas i sopkärlet?

I sopkärlet slänger du dina hushållssopor, såsom:
porslin, dricksglas, dammsugarpåsar, leksaker (ej batteri), tandborstar, blommor, diskborstar, kläder, skor, blöjor, bindor, hushållspapper, pennor, pärmar, tobak, cd-/dvd-skivor, tops, aska, slipdamm, sågspån (väl förpackad), kattsand (väl förpackad)

Övrigt hushållsavfall lämnas kostnadsfritt på

• Återvinningsstationen: tidningar och förpackningar (pappersförpackningar, plast, glas, metall)
• Återvinningscentralen: farligt avfall och grovavfall

När hämtas avfallet?

Hushållssopor hämtas enligt kundspecifika hämtscheman.
Kontakta kundservice för mer information.
Du kan också se när vi tömmer hos dig genom att logga in på Mina Sidor eller genom att skriva in din adress i sökfältet du kommer till via puffen med rubriken "Tömningsdag" på förstasidan.

Att tänka på inför hämtning

• Soppåsarna i kärlet måste vara väl ihopknutna och locket stängt.
• Aska, slipdamm, sågspån och liknande ska slängas i väl förslutna påsar.
• På hämtdagen kan hämtning ske mellan kl 06.00 - 22.00.
Låt kärlet stå kvar tills det är tömt.
• Kärlet ska ställas med handtaget ut mot vägen/platsen där sopbilen
stannar, max 3 meter från tomtgräns.
• Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt
(minst 0,6 meter) från grenar o.dyl
• Väg mellan sopbil och kärl får inte blockeras.
• Vintertid ska vägen mellan sopbil och kärl vara skottad och sandad
– gäller även snövallar.

Observera! Vid minusgrader kan soppåsarna frysa fast i kärlet. Detta kan innebära att kärlet inte töms helt utan en del sitter kvar. Använd gärna dubbla soppåsar och lägg en dagstidning i botten av kärlet för att minska risken för fastfrysning.

Varmkompostering av matavfall

Varmkompostering av matavfall ska anmälas till KSRR. Anmälan är kostnadsfri.

Automat:ee