Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Hushåll

Slam

Tömning av enskild avloppsanläggning, 1 ggr/år är obligatorisk.
Angivna priser gäller vid av KSRR förutbestämd tömning.

0-3m3 1.103:- /st
3-6m3 1.324:- /st
> 6m3 tillägg 221:- /m3
BDT 0-3m3 221:- /st
BDT > 3m3 tillägg 221:- /m3

Tilläggstjänster

Tömning, inom 5 arbetsdagar från beställningsdatum

  • Extratömning 0-3 m3 1.746:-
  • Extratömning 3-6m3 1.968:-
  • Extratömning BDT 0-3 m3 865:-

Tömning, inom 10 arbetsdagar från beställningsdatum

  • Extratömning 0-3 m3 1.228:-
  • Extratömning 3-6m3 1.449:-
  • Extratömning BDT 0-3 m3 346:-
  • Jourtömning, inom 8 timmar 3.108:-
  • Spolning vid stopp, i samband med tömning, timtid* 1.349:-

* Timtid debiteras per påbörjad halvtimme.

Undantag kan sökas för:

  • Förlängt tömningsintervall till vartannat år
  • Uppehåll i slamtömning (minst 12 månader)

Ny ansökan kostar 320:-.
Förlängning av undantag är kostnadsfritt.
Ansökan hittar du under "Blanketter".

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för tömning och behandling av slam från enskild avloppsanläggning. Alla taxor är inklusive moms.

Automat:ee