Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Hushåll

Latrin

Taxa året-runt-hämtning, var 4:e vecka 

Latrinkärlet töms 13 ggr/år
23 liter latrinkärl 5 399:-/år  

Taxa säsongshämtning*, var 4:e vecka april-maj och september-oktober. Var 14:e dag jun-aug. 

Latrinkärlet töms 11 ggr/år
23 liter latrinkärl 5 063:-/år

Taxa säsongshämtning*, var 4:e vecka maj-sep

Latrinkärlet töms 5 ggr/år
23 liter latrinkärl 2 531:-/år

* Abonnemang endast för fritidsbostäder.

Alla taxor inklusive moms.

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för kärl, hämtning och behandling.

Tilläggstjänst

Hushåll, som periodvis har extra mycket latrin, kan ställa fram ett extra latrinkärl vid den ordinarie hämtningen. Anmälan om detta görs till kundservice.

• Extra kärl (vid ordinarie hämtning) övriga KSRR 545:-/kärl

Undantag kan sökas för:

• Uppehåll i hämtning, ansökan kostar 320:-.
  Förlängning av undantag är kostnadsfritt.
• Eget omhändertagande t.ex. mulltoalett, anmälan kostnadsfri.

Automat:ee