Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Hushåll

Blanketter

Här kan du ladda ner blanketter i pdf-format

  Avanmälan - enskilt avlopp/latrin

Vid anslutning till kommunalt avlopp.

Ladda ner

  Medborgarförslag

Medborgarförslag till KSRR:s förbundsdirektion

Ladda ner

  Ansökan - uppehåll hämtning helårsbostad

Uppehåll i hämtning av hushållssopor, latrin eller slam.

Ladda ner

  Ansökan - uppehåll hämtning fritidsbostad

Ansökan om uppehåll av hushållssopor, latrin eller slam.

Ladda ner

  Ansökan - gemensamt kärl

Gemensamt kärl för hushållssopor.

Ladda ner

  Ansökan - förlängt intervall slamtömning

Ladda ner

  Ansökan - eget omhändertagande latrin

Ladda ner

  Anmälan - ägarbyte helårsboende

Ladda ner

  Anmälan - ägarbyte fritidshus

Ladda ner

  Anmälan - varmkompost

Ladda ner
Automat:ee