Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

KSRR

Studiebesök

Förutom insamling och hantering av avfall har KSRR också i uppgift att informera om verksamheten, avfallshantering och återvinning. En del i detta är studiebesök.

Vill du veta mer om hur grovavfall och hushållsavfall tas om hand och behandlas? Vi tar emot studiebesök från skolor, förskolor och föreningar med flera på våra återvinningscentraler (ÅVC:er).

Vi besöker också föreningar och organisationer där vi informerar om vår verksamhet och ger tips och råd om avfallshantering.

Automat:ee