Logotype

KSRR

› Till nyhetsarkivet

Nyheter

1 dec, 2014

Kungörelse utställning avfallsplan 2015-2022

Kommunalförbundet KSRR, som fr.o.m. 1 januari 2015 består av medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, [...]

17 nov, 2014

Europa minskar avfallet

I Sverige är vi duktiga på att återanvända, återvinna och utvinna energi ur v [...]

22 okt, 2014

Insamlingsstart av matavfall   3 november

Den planerade insamlingsstarten 3 november gäller som planerat. KSRR ändrar ingenting i sitt upplägg men den [...]