Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Företag

Trädgårdsavfall

Vad får läggas i kärlet?

I ditt kärl för trädgårdsavfall lägger du sådant som växer i din trädgård, såsom gräs, ogräs, löv, kvistar, grenar, kasserade frukter och grönsaksrester från trädgårdslandet. Om du lägger i material som inte hör hemma bland trädgårdsavfallet kan vi inte tömma ditt kärl vid ordinarie hämtning.

När hämtas avfallet?

Trädgårdsavfall hämtas var 14:e dag från april till november, enligt kundspecifika hämtscheman som skickas ut innan säsongsstart.
Kontakta kundservice för mer information.

Checklista inför hämtning

  • På hämtdagen kan hämtning ske mellan kl 06.00 - 22.00. Låt kärlet stå kvar tills det är tömt.
  • Kärlet ska ställas med handtaget ut mot vägen/platsen där sopbilen stannar, max tre meter från tomtgränsen.
  • Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt (minst 0,6 meter) från grenar o.d.
  • Vägen mellan vår sopbil och kärlet får inte blockeras.
  • Endast trädgårdsavfall får läggas i kärlet och det ska vara fördelat så att locket går att stänga.
  • Inga plastpåsar eller plastsäckar får läggas i kärlet. Trädgårdsavfallet ska vara oemballerat.
  • Kärlet får totalt väga max 75 kg. En bra regel är att du själv måste orka dra kärlet.

Observera när det är minusgrader kan det hända att avfallet fryser fast i kärlet vilket innebär att allt avfall inte kommer med vid tömning. Ett tips är att lägga några grenar i botten på kärlet för att förhindra fastfrysning. Om det ändå frusit fast i botten är det lättast att använda en grep eller en spade för att få loss trädgårdsavfallet. Det är ditt ansvar att se till att avfallet är löst i kärlet.

Beställning av abonnemang

Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till fastighet med helårshämtning av hushållssopor.

Automat:ee