Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Företag

Trädgårdsavfall

Taxa säsongshämtning, kärl

Kärlet töms var 14:e dag april-nov, 17 ggr/år

370 liter 540:-/år

Taxa säsongshämtning, container*

Främst avsett för bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.
Containern töms var 4:e vecka april-nov, 8 ggr/år

Vippcontainer, 8 m3 10.374:-/år

Alla taxor exkl. moms.

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaderna för hämtning och kompostering av trädgårdsavfallet.

Beställning av abonnemang

Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till fastighet med hämtning av hushållssopor.

Automat:ee