Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Företag

Slam

Taxa för slam

Tömning av enskild avloppsanläggning en gång per år är obligatorisk.
Angivna priser gäller vid av KSRR förutbestämd tömning.

0-3 m3 882:-/år
3-6 m3 1.059:-/år
> 6m3 tillägg 177:-/m3
BDT 0-3m3 177:-/st
BDT > 3m3 tillägg 177:-/m3

Alla taxor exklusive moms.

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för tömning av det enskilda avloppet samt behandling av avfallet.

Tilläggstjänster

Extra tömning, inom fem arbetsdagar från beställningsdatum

•  0-3 m3 1 397:-
•  3-6 m3 1 574:-

Extra tömning, inom tio arbetsdagar från beställningsdatum

• 0-3 m3 982:-
• 3-6 m3 1 159:-

• Jourtömning, inom 8 timmar 2.486:-
• Spolning vid stopp, i samband med tömning, timtid* 1.079:-

*Timtid debiteras per påbörjad halvtimme.

Undantag kan sökas för:

• Förlängt tömningsintervall till vartannat år
• Uppehåll i slamtömning (minst 12 månader)

Ny ansökan kostar 320:-.
Förlängning av undantag är kostnadsfritt.

Automat:ee