Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Företag

Förpackningar, tidningar och batterier

När hämtas avfallet?

I samband med beställning av abonnemang skickar vi ut ett hämtschema.

Att tänka på inför hämtning

På hämtningsdagen ska kärlen vara placerade på anvisad plats. Hämtning kan ske mellan kl 06.00 - 22.00. Låt kärlen stå kvar tills de är tömda. Kärlens lock ska vara stängda. Runt kärlen ska det vara fritt (minst 0,6 m.) från grenar o.d. Vintertid ska det vara skottat och sandat.

Dimensionering

Behövs fler kärl, tätare hämtningsintervall eller möjlighet till att lämna i fler fraktioner? Vi kan ge dig råd om utformning och dimensionering av miljöhus och soprum. Kontakta kundservice för bokning av kostnadsfritt rådgivningsmöte.

Automat:ee