Logotype

    Dela på Facebook

  Kundservice 020-40 43 00

Sorteringsguiden

Avfall som inte får slängas i den vanliga soppåsen sorterar du ut och lämnar på bland annat återvinningscentraler och återvinningsstationer. Här hjälper vi dig slänga rätt sak på rätt plats.

Farligt avfall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

› Visa var jag kan slänga farligt avfall

Mina sidor


Återvinningscentraler

Tack för-resten!

2015

Var året då vi startade vår matavfallsinsamling

61%

Så här mycket matavfall sorteras just nu
(mål 50%)

6432 ton

Sedan starten har vi samlat in så här många ton matavfall

12864 m3

Sedan starten har vi levererat så här många kubikmeter slurry till biogas- och biogödselproduktion

321

Det innebär att en biogasbil kan köra så här många
varv runt jorden